Thue xe may Dalat
KS Hong Tung
KS Vu Minh Phuong
Danh bạ khách sạn Đà Lạt
19/02/2013
Danh sách các khách sạn hiện đang hoạt động trên thành phố Đà Lạt

Danh Sách các khách sạn - nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Khách sạn đường Nguyễn Chí Thanh

1 Khách sạn Đồng Giao
ĐC: 94 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 063383534 – 0979835343
Giá phòng giá ngày thường
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 300.000đ

2. Khách sạn Hoàng Thảo
ĐC: 80B Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510131 – 0918007411
Giá Phòng ngày thường
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi : 250.000đ – 300.000đ

3. KS Đà Lạt Hoàng Gia
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832177 – Fax: 0633837937
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi : 300.000đ

4. Khách Sạn Lê Phương
ĐC: 80D Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823743 – 0913881114
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 300.000đ
Giường đôi: 400.000đ
Phòng tập thể: 5 giường 70.000/ người.

5. Nhà nghỉ Xuân Hương
ĐC: 80 Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0632221453 – 0983007020
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 120.000đ
Giường đôi: 200.000đ


6. Khách sạn Châu Giang
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633829481
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

7. Khách Sạn Ngọc Lan (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: 42 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822136 – Fax: 0633824032
Website: ngoclanhotel.vn

8. Khách sạn Hưng Hà
ĐC: 78 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633830851
Giá Phòng : giá cả thỏa thuận.

9. Khách sạn Hoàng Việt2
ĐC: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822748 – Fax: 0633822406 – 0908510330
Giá phòng ngày thương: Thỏa thuận.

10. Khách sạn Long Vương
ĐC: 22 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0632900355 – Fax : 0633510816
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 400.000đ
Giường 3 : 550.000đ

11. Khách sạn Hoàng Việt1
ĐC: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822406
Giá phòng ngày thường : thỏa thuận.

12. Khách sạn Khánh Hồng
ĐC: 33 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510015 – 0918525120
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000 – 250.000đ
Giường đôi: 250.000 – 350.000đ

13. Khách sạn Phương Hiền
ĐC: 29 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821513 – 01673970982
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 100.000 – 150.000đ
Giường đôi: 200.000 – 250.000đ

14. Khách sạn Ngân Đình
ĐC: 19 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823252 – 0973786691
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ

15. Khách sạn Trung Hiếu
ĐC: 33A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510222 – 0913152361
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

16. Khách sạn Hải Âu
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822453 – 0919706812
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 250.000đ

17. Khách sạn Minh Châu
ĐC: 15 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837063 – Fax: 0633833866
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 250.000đ
Giường đôi: 250.000đ – 350.000đ

18. Khách sạn Thu Lan
ĐC: 66 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510403 – 0907667279
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi:


19. Khách sạn Hoa Kim Nguyên 3
ĐC: 60 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826555 – Fax: 0633826555
DĐ: 0902823400
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn:
Giường đôi: 200.000đ – 300.000đ

20. Khách sạn Thanh Long
ĐC: 56 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633827518 – 0913953234
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

21. Khách sạn Tân Anh
ĐC: 54 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825757 – 0984292759
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ – 300.000đ
Giường đôi: 300.000đ – 400.000đ

22. Khách sạn Nhật Tấn
ĐC: 50 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822924 – Fax: 0633828072
DĐ: 0913780846
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

23.Khách sạn Hồng Lộc(đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 40 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821708 – 0633511021
DĐ: 0903119493
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 480.000đ

Khách Sạn Đường 3 tháng 2
24. Khách sạn Ngọc Phú
ĐC: Số 12 đường 3 tháng 2 ,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821954 – 01687582001
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 200.000d
Giường đôi: 250.000đ

25. Khách sạn Hoan Hỷ
ĐC: 14- 16 Đường 3 tháng 2 , P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511288 – Fax: 0633826738
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 300.000đ
Giường đôi: 600.000đ

26. Khách Sạn Tulip (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: số 26 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510995 – 0633510996 – Fax: 0633510997
Email: [email protected]
Website: tuliphoteldalat.com
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 320.000đ
Giường đôi: 450.000đ

27. Khách sạn Phương Hạnh
ĐC: 80-82 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633838839 – 0633828213 – Fax: 0633828213
DĐ: 0989878879
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ
Giường ba: 600.000đ

28. Khách sạn Quảng Đà
ĐC: 102 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824034 – 0902302195
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

29.Khách sạn Đài Liên (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B9 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0972503779
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn:300.000đ
Giường đôi:

30. Khách sạn P & K (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô B8 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510746 – Fax: 0633510746 – 0977467932
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 250.000đ
Giường đôi: 260.000đ – 350.000đ

31. Khách sạn N & T (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B7 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511169 – Fax: 0633511159
DĐ: 0917876302
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 300.000đ (loại 1)
250.000đ (loại 2)

32. Khách sạn Duy Tân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 83 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822216 – Fax: 0633823677
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 300.000đ
Giường đôi: 350.000đ
Phòng ghép: 120.000đ

33. Khách sạn Bông Hồng (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 73 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828724 – 0633822518 – Fax: 0633833301
Giá phòng ngày thường:
Loại 1: 400.000đ (phòng 3 giường)
Loại 2: 300.000đ (Phòng 2 giường)
Loại 3: 250.000đ (phòng 1 giường)
Giá trên đã bao gồm ăn sáng

34. Khách sạn Hữu Nghị (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63B + 73 Đường 3 tháng 2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820567 – Fax: 0633834117
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 300.000đ
(Dành cho khách đoàn , khách lẻ tăng 20%)


35. Khách sạn Thủy Tiên
ĐC:67 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822125 – Fax: 0633828330
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 350.000đ
Khách sạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

36. Khách sạn Thiên Tân
ĐC: 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823518 – 0913841370
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 350.000đ

37. Khách sạn Thái Dương
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633512512
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

38. Khách sạn Nam Ngọc
ĐC: số 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0909273677
Giá phòng ngày thường:
Phòng đơn: 200.000đ
Phòng đôi: 300.000đ
39. Khách sạn Ngọc Trang
ĐC: số 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825515
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

40. Khách sạn Vinh Lộc
ĐC: 5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633835919 – 0913953282
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 350.000đ

41. Khách sạn Linh Phương
ĐC: 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821227
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 350.000đ

42. Khách sạn Hữu Nguyên
ĐC: số 9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824346
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ
Giường đôi: 150.000đ
Giường ba: 250.000đ

43. Khách sạn Nam Kỳ
ĐC: số 11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821493 - 0913789449
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 350.000đ

44. Khách sạn Nam Sơn
ĐC: 15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633851278
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

45. Khách sạn Ngọc Giang 3 (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: số 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511669 – Fax: 0633 511669
DĐ: 0919389276
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Gường đôi: 300.000đ

46. Khách Sạn Ca Dao
ĐC: 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633835828 – Fax: 0636250648
DĐ: 0902829829
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

47. Khách sạn Ngọc Như Ý (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 25 – 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510261 – Fax: 0633510409
Email: [email protected]
Website: ngocnhuyhotel.com.vn
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 400.000đ
Giường ba: 600.000đ

48. Khách sạn Thanh Dung
ĐC: 29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828772 – 0918148332
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ

49. Khách sạn Ngọc Giang 2 và 3
ĐC: 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510280 – 0919389276
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 350.000đ

50. Khách sạn Xuân Hồng
ĐC: 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831483 – 0918007164
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

51. Khách sạn Việt Duy
ĐC: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837119 – 0986127967
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ

52. Khách sạn Minh Thành (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 833344 – 0903305303
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 300.000đ


53. Khách sạn Hoàng Sơn
ĐC: 51 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 837947 – Fax: 0633511444 - 0903142997
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

54. Khách sạn Hải Lăng
ĐC: 53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836583 – 0633755689
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 300.000đ
Giường ba: 400.000đ

55. Khách sạn Ý Như (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0906736736
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 300.000đ
Giường đôi: 400.000đ

56. Khách sạn Dạ Lan
ĐC: 59 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828004
Giá ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 250.000đ

57. Khách sạn Thanh Hiền (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822853 – Fax: 0633822853
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 320.000đ
Giường ba: 450.000đ

58. Khách sạn Tân Thành Côn
ĐC: 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837087 – Fax: 0633510124
DĐ: 0979677479
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

59. Khách sạn Hải Uyên (đat chuẩn 1 sao)
ĐC: 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510733 – Fax: 0633510739
DĐ: 0902435245
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

60. Khách sạn Ngọc Mai Phú (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510199 – Fax: 0633510198
DĐ: 0988888986

Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.
61. Khách sạn Lê Vũ
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821873 – Fax : 0633 511695
Giá cả ngày thường : thỏa thuận

62. Khách sạn Valentine
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT : 0633.821416 – 0985895586
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 120.000đ – 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 250.000đ

63. Khách sạn Hồng Tâm (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837554 – Fax: 0633510730
DĐ: 0908372308
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

64. Khách sạn Thy Thư
ĐC: 12D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633511866
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

65. Khách sạn Vũ Nhi
ĐC: 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825897 – Fax: 0633510369.
DĐ: 0903684368 – 0977399369
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

66. Khách sạn Quỳnh Giao
ĐC: 12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831716 – 0903152286
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

67. Khách sạn Phương Chi
ĐC: 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824317 – Fax: 0633835210
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 200.000đ
Giường đôi: 350.000đ

68. Khách sạn Quỳnh Như
ĐC: 10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821230
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 300.000đ

69. Khách sạn Hùng Hưng
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822862 – 0633 823152
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

70. Khách sạn 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 510787
Giá ngày thường:
60/ người : Khách đoàn.
80/ người: Khách lẻ.

71. Khách sạn Thành Đạt
ĐC: 8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820826
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

72. Khách sạn Ty Ty.
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833320 – Fax: 0633827073
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

73. Khách sạn Vy Vy
ĐC: 4B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 833713 – Fax: 0633510030
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.
Khách sạn đường Phan Bội Châu

74. Khách sạn Thanh Tùng
ĐC: 63 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821437 – 0908835855 – 0938835855
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

75. Khách sạn Ngọc Hoa
ĐC: 67 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821801 – 0937839106
Giá phòng ngày thường : thỏa thuận

76. Khách sạn Duy Tiên
ĐC: 71 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 01688523979

77. Khách sạn Hoàng Hưng
ĐC: 79: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826510
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

78. Khách sạn Thanh Hoài
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510550 – 0918007760
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

79. Khách sạn Thanh Hoài 1
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510550 – 0918007760
Giá phòng ngày thương: thỏa thuận

80. Khách sạn Thanh Hoài 2
ĐC: 29 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT : 0633510550 – 0918007760
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

81. Nhà nghỉ Hải Quân
ĐC: 29B Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820719 - 0974914749
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

82. Khách sạn Hoa Huệ
ĐC: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823018 – Fax: 0633836436
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 240.000đ

83. Nhà nghỉ Lưu Thái Hiền
ĐC: 29F2 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828051
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 120.000d – 130.000đ
Giường đôi: thỏa thuận.

84. Nhà nghỉ Việt Hà
ĐC: 29K Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823992
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 220.000đ

85. Khách sạn Lân Hải
ĐC: 29M Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824417 – 0913169678
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ

86. Nhà nghỉ Minh Ký
ĐC: 31 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633510888 – 0909944797
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ
Giường đôi: 200.000đ

Khách sạn đường Phạm Ngũ Lão

87. Khách sạn Nhật Đăng
ĐC: 18 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0636258578
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

88. Khách sạn Uyên Vy
ĐC: số 9 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823915 – 0633533879
Giá phòng ngày thường:
Phòng đơn: 180.000đ
Phòng đôi: 300.000đ

89. Khách sạn Duy Phúc(chuẩn 2 sao)
ĐC: số 06- 08 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633595960
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: thỏa thuận.
Giường đôi: 70.000đ / người

90.Khách sạn Tân Tiến
ĐC: số 01 Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822790 – 0633531926
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

90. Khách sạn Oriental LiLy
ĐC: 2B Phạm Ngũ Lão, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633532179 – Fax: 0633532279
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 300.000đ

Khách sạn đường Trần Phú

91. Khách sạn Khánh Vi Vân (1 sao)
ĐC: 38 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633542610 – 0633755760
Giá phong ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 250.000d – 300.000đ

92. Nhà nghỉ Như Lành
ĐC: 38 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823881 – 0908810191
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 350.000đ

93. Khách sạn Vinh Hoa (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 52 – 54 Trần Phú, P4 – Tp. Đà Lạt/
ĐT: 0633831606 – Fax: 0633541340.
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 250.0000đKhách sạn đường Phan Đình Phùng

94. Khách sạn Thanh Sơn
ĐC: 19 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828536 – 01693527880
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 300.000đ

95. Khách sạn Hoàng Vũ
ĐC: 53 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824553
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

96. Khách sạn Cẩm Đô
ĐC: 81 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822732 – 0633510593
Email: [email protected]
Website: camdohotel.com.vn
Giá phòng ngày thương:
Phòng VIP: 1.6 triệu
Phòng Suite: 900.000đ
Phòng Deluxe: 700.000đ
Phòng Superior: 350.000đ
Phòng ghép: 150.000/ 1 khách.

97. Khách sạn Tuyết Quỳnh
ĐC: 103 – 105 Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt.
ĐT: 0633 821557 – 0633915771
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

98. Khách sạn Dreams
ĐC: 151- 164B Phan Đình Phùng, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833798 – 0633822981 – Fax: 0633837108
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

99. Khách sạn 171
ĐC: 171 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837601 – 0984966732
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ- 150.000đ
Giường đôi: 200.000 – 250.000đ

100. Khách sạn My Dream
ĐC: 213A Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633521021 – 0973422225
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 170.000đ
Giường đôi: 250.000đ

101. Khách sạn Phượng Hồng
ĐC: 215 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821480
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000 – 250.000đ

102. Khách sạn Thiên Trâm
ĐC: 249 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520799 – 0903133101
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

103. Khách sạn Trung Nghĩa
ĐC: 257 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821061
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận


Đường Nguyễn Văn Trỗi

104. Khách sạn Xuân Hương
ĐC: 95 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832376
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ
Giường đôi: 150.000đ

105. Khách sạn Á Đông
ĐC: số 63B Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822760
Giá phòng ngày thường.
Giường đơn: 165.000đ – 315.000đ
Giường đôi: 265.000đ – 465.000đ

106. Khách sạn Thảo Phương
ĐC: 51 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633834480 – 0955888610
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

107 Khách sạn Thanh Thảo
ĐC: 21 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821093 – 0903724172
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

Khách sạn đường Tăng Bạt Hổ

108. Khách sạn Quý Hòa
ĐC: 18 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821251 – 0918220607
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.0000đ
Giường đôi: 250.000đ

109. Nhà nghỉ Phú Hòa
ĐC: 16 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633 822194 – 0633823540
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

110. Nhà nghỉ Bảo Minh
ĐC: 52 Tăng Bạt Hổ, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821063
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

Khách sạn đường Hải Thượng

111. Khách sạn Minh Đức
ĐC: Đường Hải Thượng
ĐT: 0633815514
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

112. Khách sạn Tầm Xuân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô A3 Hải Thượng,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633818989
Email: [email protected]
Webste: tamxuanhotel.net
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ – 300.000đ
Giường đôi: 350.000đ – 500.000đ

113. Khách sạn Đức Hải
ĐC: 3A Hải Thượng, P5 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0913153669
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

114. Khách sạn Hướng Dương (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: A6 – A7 Hải Thượng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837555 – Fax: 0633824833
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 60.000đ / người
Giường đôi: 250.000đ
Đối với khách đoàn.

115. Khách sạn Lâm Hạnh
ĐC: 28B Hải Thượng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825516 – 0913841446
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 120.000đ
Giường đôi:

116. Nhà nghỉ Thanh Hương
ĐC: B35 Hải Thượng, P6 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837268 – 0983214036
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 240.000đ

Khách sạn đường Hai Bà Trưng


117. Khách sạn Nice Dream (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 34B Hai Bà Trưng- TP. Đà Lạt
ĐT: 0633817689 – Fax: 0633817689
DĐ: 0918317222 – 0919198998
Giá phòng ngày thương: thỏa thuận

118. Khách sạn Bích Châu ( đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 44 Hai Bà Trưng-TP.Đà Lạt
ĐT: 0633816257- Fax: 0633816957
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: Thường: 180.000đ
VIP: 220.000đ
Giường đôi: Thường: 280.000đ
VIP: 350.000đ

119. Khách sạn Nam Hoa
ĐC: 20 Hai Bà Truwung – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633817560
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

120. Khách sạn Quang Chiến (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 23Bis Hai Bà Trưng - Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633815851 – 0908815851
Giá phòng ngày thường:
Giương đơn: 150.000đ – 180.000đ
Gường đôi: 200.000đ – 220.000đ

121. Khách sạn Thảo My
ĐC: 20 Hai Bà Trưng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633817178 – Fax: 0633817179
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 300.000đ
Giương đôi: 400.000đ
Đã bao gồm ăn sáng vào ăn buffe.

122. Khách sạn Thuận Phong
ĐC: 49 Hai Bà Trưng – Tp. Đà Lạt
ĐT: 01682334189
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ
Giường ba: 350.000đ
Khách sạn – Nhà nghỉ đường YerSin

123. Nhà nghỉ Hạnh Tâm
ĐC: Lô A4 Yersin, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633812730 – 0633700792
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

124. Nhà nghỉ Minh Chi
ĐC: số 3 Yersin, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821397 – 0633812174
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 120.000đ
Giường đôi: 250.000đ

125. Nhà nghỉ Hoàng Lan
ĐC: Lô A5 Yersin- Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633812730 – 0633700792
DĐ: 0918158060
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

Khách sạn – Nhà nghỉ đường Hà Huy Tập
126. Khách sạn Nam Quang
ĐC: 14C Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633823783 – 0903024378
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ – 300.000đ

127. Khách sạn Hải Trân
ĐC: số 8 Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836918 – 0903041515
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

128. Khách sạn RED SUN (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 19 Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633532576 – Fax: 0633532577
DĐ: 0909009179
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 400.000đ

129. Khách sạn Hoàng Phương
ĐC: 14C/2 Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824714
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

130. Khách sạn Đại Phước Lộc
ĐC: số 1 Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825090 – 0919092586
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ

131. Khách sạn Hùng Phong
ĐC: 14H Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633532385 – 0633532386
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 350.000đ
Giường đôi: 450.000đ

132. Khách sạn Thái Lam
ĐC: 14G Hà Huy Tập, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824128 – 0908975945
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

133. Khách sạn Phước Đức
ĐC: sô 04 Khu Hòa Bình,P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822220 – Fax: 0633 836184
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000d – 250.000đ
Giường đôi: 350.000đ-400.000đ

Khách sạn đường Bà Triệu
134. Khách sạn Hoàng Trang
ĐC: 5/3 Bà Triệu, P4 – Tp. Đà lạt
ĐT: 0633828896 – 0918138686
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

135. Khách sạn Nhật Hà
ĐC: A2 Bà Triệu, P3 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0636257179 – 0989997179
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 300.000đ

136. Khách sạn Trường Điệp (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: A6 Bà Triệu, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633531722 – 0633531724 – Fax: 0633531724
DĐ: 0909894242
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

Khách sạn đường Bùi Thị Xuân

137. Khách sạn Hoa Anh Đào
ĐC: 54 Bùi Thị Xuân – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828337 – Fax: 0633521696
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thương: thỏa thuận.

138. Khách sạn Minh Trí
ĐC: 54 E Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633820044 – Fax: 0633521999 - 0903009126
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

139. Khách sạn Bích Khuê
ĐC: 72 Bùi Thị Xuân – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821475 – 0633553012 – Fax: 0633821475
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: Loại 1: 180.000đ
Loại 2: 120.000đ
Giường đôi: loại 1: 250.000đ
Loại 2: 220.000đ

140. Khách sạn Minh Yến
ĐC: 62B Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520369 – Fax: 0633520490
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

141. Khách sạn Hương Lâm
ĐC: 12 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633828635
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ
Giường ba: 350.000đ

142. Phương Huy
ĐC: 5 Bis Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633588567 – Fax: 0633514657
Website: phuonghuyhotel.com
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

143. Khách sạn Kim Vân (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 5 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0918807070 – Fax: 0633560579
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 240.000đ

144. Khách sạn Nhật Hưng
ĐC: 4D Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633832006 – 0902556465
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ – 150.000đ
Giường đôi: 150.000đ
Giường ba: 200.000đ

145. Khách sạn Ánh Dương (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: số 4 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520067 – Fax: 0633521421
Website: anhduonghotel.net
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 350.000đ
Giương đôi: 450.000đ

146. Khách sạn Bích Thủy: Tân Sinh Hương
ĐC: 4A Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520350 – 0633520411
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

147. Khách sạn Thỏa Liên
ĐC: 9A1 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633830990 –0919066225
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

148. Khách sạn Thành Đồng
ĐC: 9A Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826800 0983826800
Giá phòng ngày thường
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ
Giường ba: 300.000đ

149. Khách sạn Đức Hưng
ĐC: số 9 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633827481 – 0907255339
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

150. Khách sạn Phong Lan Đà Lạt
ĐC: 9 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836308 – 0908220269
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận
151. Khách sạn Đại Lợi (thỏa thuận)
ĐC: 3A Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837333 – Fax: 0633837474
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

152. Khách sạn Hồng Hải
ĐC: số 4 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633521092 – 0633836734
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 300.000đ
Giường ba: 400.000đ

153. Nhà nghỉ Kim Liên
ĐC: 1B2 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836739 – 0948071269
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.0000đ

154. Khách sạn Thúy Trân
ĐC: 4F Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520161 – Fax: 0633520798
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 350.000đ

154. Khách sạn T & T
ĐC: 36 Bis Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520288 – 0976448228
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ
Giường ba: 300.000đ

155. Khách Sạn GOLD 3 (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 4 Nguyễn Thị Minh Khai
ĐT: 0633826042 – 0633830396
Website: Vinagold.vn

156. Resort Hoàng Anh Gia Lai (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 3 Nguyễn Du, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633810826 – Fax: 0633519036

167. Khách sạn Lan Anh
ĐC: Số 9 Nguyễn Trãi – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633813369 – 0908023045
Giá phòng ngày thương: thỏa thuận.

158. Khách sạn Hoàng Yến
ĐC: 15E Quang Trung, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821534
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

159. Khách sạn LaVy (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 2B Lữ Gia, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 06338258465 – Fax: 0633825466
Website: suisshousedalat.com
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

160. Khách sạn Moon House (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 16 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822417 – 0633812109
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 250.000đ -500.000đ

161. Khách sạn DaSar
ĐC: 21 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 063359995 – Fax: 0633577292
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 300.000đ
Gường đôi: 500.000đ

162. Khách sạn Hùng Vương
ĐC: 46 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633550305
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

163. Khách sạn Minh Thùy
ĐC: 19A Trần Hưng Đạo, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821681 – 0918737574
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

164. Khách sạn VietSoPetro (đạt chuẩn 3 sao)
ĐC: 07 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833077 – Fax: 0633833088
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 550.000đ
Giường đôi:

165. Khách Sạn LASAPINETTE (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 1 Phan Chu Trinh, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633550979 – Fax: 0633550595
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Superior: 121USD
Deluxe : 141 USD
Juior Suites: 192 USD
Executive Suites: 252 USD

166. Khách sạn Đỗ Quyên
ĐC: số 3 Lê Thị Hồng Gấm
ĐT: 0633823494 – Fax: 0633511682
Website: hoteldoquyen.com
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 260.000đ
Giương đôi: 360.000đ

167. Khách sạn Rạng Đông
ĐC: số 3 Lê Thị Hồng Gấm
ĐT: 0633821713 – Fax: 0633511072
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

167. Villa Hotel Ngọc My
ĐC: 1A Lê Thị Hồng Gấm
ĐT: 0633822817
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.


168. Khách sạn – Nhà hàng Blue Moon.
ĐC: 04 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633578888 – 0633597777
Email: [email protected]
Website: bluemoonhotel.com.vn
Giá phòng ngày thường:

169. Khách sạn Mai Thảo Tú
ĐC: số 6 Nguyễn Văn Cừ
ĐT: 0633824441- 0633511698
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ
Giường ba: 300.000đ

170. Khách sạn Trang Anh
ĐC: 1A Hồ Tùng Mậu
ĐT: 0633823118
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ – 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 350.000đ

171. Khách sạn Như Phương
ĐC: 18A Hồ Tùng Mậu
ĐT: 0633820983
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ

172. Khách sạn Phúc An
ĐC: 18B Hồ Tùng Mậu
ĐT: 0633837886
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

173. Khách sạn Ái Nghĩa
ĐC: 80 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520529 – 0913188950
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

174. Khách sạn Thanh Thế
ĐC: 118 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822180 – Fax: 0633832275
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ – 300.000đ
Giường đôi: 280.000đ – 500.000đ

175. Khách sạn Sammy (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 1 Lê Hồng Phong, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633-817-877
Giá Phòng ngày thường: tham khảo trên website
Website: www.dalathotel.vn/sammy

176. Khách sạn Thắng Lợi (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 124 – 126 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822828 – 0916822828
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

177. Khách sạn Phong Lan
ĐC: 128 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822594
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

178. Khách sạn Đại Dương
ĐC: 130 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633501196
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 200.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 400.000đ

189. Khách sạn Thời Đại
ĐC: 138 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633522699
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 60.000đ
Giường đôi: 150.000đ
Giường ba: 180.000đ

190. Khách sạn Hương Giang
ĐC: 144 – 146 Phan Đình Phùng
ĐT: 0633521881
Giá Phòng ngày thường: thỏa thuận.

191. Khách sạn 126
ĐC: 126 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520969 – 0919238948
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 180.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 250.000đ

192. Khách sạn Hân Hoan
ĐC: 108 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824155 – 0918350070
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 120.000đ
Giường đôi: 250.000đ

193. Khách sạn Trầm Hương
ĐC: 84 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520212 – 0633520434
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 300.000đ

194. Khách sạn Tuyết Mai.
ĐC: 64 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824447 – 988144834
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

195. Khách sạn Trang Thanh2
ĐC: số A12 Trần Lê, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633340039 – 0913173105
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ – 300.000đ

196. Khách sạn Đức Lộc
ĐC: Lô C4 Trần Lê – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633830000 – 0633501556
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

197. Khách sạn Nguyên Hùng
ĐC: số 2 Triệu Việt Vương
ĐT: 0633829926 – Fax: 0633831514
DĐ: 0908648610
Website: nguyenhunghotel.com
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

198. Villa Hotel Bích Bao
ĐC: số 8 Triệu Việt Vương – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822753 – 0633830222
Giá phòng ngày thường: 350.000đ – 450.000đ

199. Khach sạn Hàng Không
ĐC: 40 Hồ Tùng Mậu – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831368 – 0633831369 – Fax: 0633831361
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

200. Khách sạn Kỳ Hòa (đạt chuẩn 3 sao)
ĐC: 11 Phù Đổng Thiên Vương, P8 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633555217 – Fax: 0633555218
Email: [email protected]
Website: kyhoa.com.vn
Giá phòng ngày thường: 650.000đ – 1.500.000đ
Có kinh doanh từng Villa riêng

201. Biệt thự Đồng Nai (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: A17- A18 Phù Đổng Thiên Vương, P8 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633554430 – Fax: 0633554450
Giá phòng ngày thường: Standard – Suite VIP

202. Khách Sạn SOFITEL
ĐC: 12 Trần Phú – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825444 – Fax: 0633825666
Website: www.mercure.com
Giá phòng ngày thường: Standard – Suite VIP

203 Khách sạn Hương Trà
ĐC: 1C Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821215 – 0913181597
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ – 120.000đ
Giường đôi: 120.000đ – 150.000đ

204. Khách sạn Kim Thái
ĐC: 1D Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 06335325855
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

205. Khách sạn Phương Anh
ĐC: 1F Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821245 – 0918810789
Giá phòng ngày thường: 150.000đ – 250.000đ

206. Khách sạn Tuyết Quỳnh
ĐC: số 1H Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633811290 – 0633500419
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 300.000đ

207. Nhà Nghỉ Trần Quang
ĐC: 1E2 Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824981 – 0919585910
Giá phòng ngày thường: 120.000đ – 150.000đ

208. Khách sạn Tuyết Phương
ĐC: số 1 Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt.
ĐT: 0633828007 – 0909101007
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ – 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ – 300.0000đ

209. Khách sạn Tri Kỷ 2
ĐC: 1C Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633531238 – Fax: 0633531599
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

210. Khách sạn Nhật Huy (2 sao)
ĐC: 2A Khe Sanh, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633571571 0633 594595
Giá phòng ngày thường: 250.000đ – 400.000đ

211. Khách sạn NH Đầu tư & Phát triển
ĐC: 2A Bà Triệu – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826014 – 0633821152
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 220.000đ
Giường ba: 270.000đ

212. Nhà nghỉ Tuấn Anh
ĐC: 65D Nguyễn Công Trứ - Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633553127
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

151. Khách sạn Đại Lợi (thỏa thuận)
ĐC: 3A Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633837333 – Fax: 0633837474
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

152. Khách sạn Hồng Hải
ĐC: số 4 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633521092 – 0633836734
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 300.000đ
Giường ba: 400.000đ

153. Nhà nghỉ Kim Liên
ĐC: 1B2 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633836739 – 0948071269
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.0000đ

154. Khách sạn Thúy Trân
ĐC: 4F Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520161 – Fax: 0633520798
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 350.000đ

154. Khách sạn T & T
ĐC: 36 Bis Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520288 – 0976448228
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ
Giường ba: 300.000đ

155. Khách Sạn GOLD 3 (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 4 Nguyễn Thị Minh Khai
ĐT: 0633826042 – 0633830396
Website: Vinagold.vn

156. Resort Hoàng Anh Gia Lai (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 3 Nguyễn Du, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633810826 – Fax: 0633519036

167. Khách sạn Lan Anh
ĐC: Số 9 Nguyễn Trãi – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633813369 – 0908023045
Giá phòng ngày thương: thỏa thuận.

158. Khách sạn Hoàng Yến
ĐC: 15E Quang Trung, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821534
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

159. Khách sạn LaVy (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 2B Lữ Gia, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 06338258465 – Fax: 0633825466
Website: suisshousedalat.com
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

160. Khách sạn Moon House (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 16 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822417 – 0633812109
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ
Giường đôi: 250.000đ -500.000đ

161. Khách sạn DaSar
ĐC: 21 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 063359995 – Fax: 0633577292
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 300.000đ
Gường đôi: 500.000đ

162. Khách sạn Hùng Vương
ĐC: 46 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633550305
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

163. Khách sạn Minh Thùy
ĐC: 19A Trần Hưng Đạo, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821681 – 0918737574
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

164. Khách sạn VietSoPetro (đạt chuẩn 3 sao)
ĐC: 07 Hùng Vương, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633833077 – Fax: 0633833088
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 550.000đ
Giường đôi:

165. Khách Sạn LASAPINETTE (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 1 Phan Chu Trinh, P9 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633550979 – Fax: 0633550595
Email: [email protected]
Giá phòng ngày thường:
Superior: 121USD
Deluxe : 141 USD
Juior Suites: 192 USD
Executive Suites: 252 USD

166. Khách sạn Đỗ Quyên
ĐC: số 3 Lê Thị Hồng Gấm
ĐT: 0633823494 – Fax: 0633511682
Website: hoteldoquyen.com
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 260.000đ
Giương đôi: 360.000đ

167. Khách sạn Rạng Đông
ĐC: số 3 Lê Thị Hồng Gấm
ĐT: 0633821713 – Fax: 0633511072
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

167. Villa Hotel Ngọc My
ĐC: 1A Lê Thị Hồng Gấm
ĐT: 0633822817
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.


168. Khách sạn – Nhà hàng Blue Moon.
ĐC: 04 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633578888 – 0633597777
Email: [email protected]
Website: bluemoonhotel.com.vn
Giá phòng ngày thường:

169. Khách sạn Mai Thảo Tú
ĐC: số 6 Nguyễn Văn Cừ
ĐT: 0633824441- 0633511698
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ
Giường ba: 300.000đ

170. Khách sạn Trang Anh
ĐC: 1A Hồ Tùng Mậu
ĐT: 0633823118
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ – 150.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 350.000đ

171. Khách sạn Như Phương
ĐC: 18A Hồ Tùng Mậu
ĐT: 0633820983
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ

172. Khách sạn Phúc An
ĐC: 18B Hồ Tùng Mậu
ĐT: 0633837886
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ

173. Khách sạn Ái Nghĩa
ĐC: 80 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520529 – 0913188950
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

174. Khách sạn Thanh Thế
ĐC: 118 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822180 – Fax: 0633832275
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 250.000đ – 300.000đ
Giường đôi: 280.000đ – 500.000đ

175. Khách sạn Sammy (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: số 1 Lê Hồng Phong, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633-817-877
Giá Phòng ngày thường: tham khảo trên website
Website: www.dalathotel.vn/sammy

176. Khách sạn Thắng Lợi (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 124 – 126 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822828 – 0916822828
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

177. Khách sạn Phong Lan
ĐC: 128 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822594
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

178. Khách sạn Đại Dương
ĐC: 130 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633501196
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 200.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 400.000đ

189. Khách sạn Thời Đại
ĐC: 138 Phan Đình Phùng, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633522699
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 60.000đ
Giường đôi: 150.000đ
Giường ba: 180.000đ

190. Khách sạn Hương Giang
ĐC: 144 – 146 Phan Đình Phùng
ĐT: 0633521881
Giá Phòng ngày thường: thỏa thuận.

191. Khách sạn 126
ĐC: 126 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520969 – 0919238948
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ – 180.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 250.000đ

192. Khách sạn Hân Hoan
ĐC: 108 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824155 – 0918350070
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 120.000đ
Giường đôi: 250.000đ

193. Khách sạn Trầm Hương
ĐC: 84 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633520212 – 0633520434
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 300.000đ

194. Khách sạn Tuyết Mai.
ĐC: 64 Nguyễn Văn Trỗi, P2 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824447 – 988144834
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

195. Khách sạn Trang Thanh2
ĐC: số A12 Trần Lê, P4 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633340039 – 0913173105
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 150.000đ
Giường đôi: 250.000đ – 300.000đ

196. Khách sạn Đức Lộc
ĐC: Lô C4 Trần Lê – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633830000 – 0633501556
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

197. Khách sạn Nguyên Hùng
ĐC: số 2 Triệu Việt Vương
ĐT: 0633829926 – Fax: 0633831514
DĐ: 0908648610
Website: nguyenhunghotel.com
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

198. Villa Hotel Bích Bao
ĐC: số 8 Triệu Việt Vương – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633822753 – 0633830222
Giá phòng ngày thường: 350.000đ – 450.000đ

199. Khach sạn Hàng Không
ĐC: 40 Hồ Tùng Mậu – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633831368 – 0633831369 – Fax: 0633831361
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

200. Khách sạn Kỳ Hòa (đạt chuẩn 3 sao)
ĐC: 11 Phù Đổng Thiên Vương, P8 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633555217 – Fax: 0633555218
Email: [email protected]
Website: kyhoa.com.vn
Giá phòng ngày thường: 650.000đ – 1.500.000đ
Có kinh doanh từng Villa riêng

201. Biệt thự Đồng Nai (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: A17- A18 Phù Đổng Thiên Vương, P8 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633554430 – Fax: 0633554450
Giá phòng ngày thường: Standard – Suite VIP

202. Khách Sạn SOFITEL
ĐC: 12 Trần Phú – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633825444 – Fax: 0633825666
Website: www.mercure.com
Giá phòng ngày thường: Standard – Suite VIP

203 Khách sạn Hương Trà
ĐC: 1C Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821215 – 0913181597
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 100.000đ – 120.000đ
Giường đôi: 120.000đ – 150.000đ

204. Khách sạn Kim Thái
ĐC: 1D Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 06335325855
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận.

205. Khách sạn Phương Anh
ĐC: 1F Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633821245 – 0918810789
Giá phòng ngày thường: 150.000đ – 250.000đ

206. Khách sạn Tuyết Quỳnh
ĐC: số 1H Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633811290 – 0633500419
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 200.000đ – 300.000đ

207. Nhà Nghỉ Trần Quang
ĐC: 1E2 Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633824981 – 0919585910
Giá phòng ngày thường: 120.000đ – 150.000đ

208. Khách sạn Tuyết Phương
ĐC: số 1 Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt.
ĐT: 0633828007 – 0909101007
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ – 200.000đ
Giường đôi: 250.000đ – 300.0000đ

209. Khách sạn Tri Kỷ 2
ĐC: 1C Hà Huy Tập – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633531238 – Fax: 0633531599
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

210. Khách sạn Nhật Huy (2 sao)
ĐC: 2A Khe Sanh, P10 – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633571571 0633 594595
Giá phòng ngày thường: 250.000đ – 400.000đ

211. Khách sạn NH Đầu tư & Phát triển
ĐC: 2A Bà Triệu – Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633826014 – 0633821152
Giá phòng ngày thường:
Giường đơn: 180.000đ
Giường đôi: 220.000đ
Giường ba: 270.000đ

212. Nhà nghỉ Tuấn Anh
ĐC: 65D Nguyễn Công Trứ - Tp. Đà Lạt
ĐT: 0633553127
Giá phòng ngày thường: thỏa thuận

Những bài viết khác:

Kinh nghiệm vàng khi chụp hình ngoại cảnh Đà Lạt cực kì hữu ích

Để có được những tấm hình đẹp không hề đơn giản. Sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn một vài kinh nghiệm vàng khi chụp hình ngoại cảnh Đà Lạt không phải ai cũng biết.

Vì sao chụp hình cưới Đà Lạt nên thuê studio tại Đà Lạt

Lời khuyên cho những cặp đôi muốn chụp hình cưới Đà Lạt đó là bạn nên thuê trực tiếp studio ngay tại Đà Lạt là thích hợp nhất

Tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tại những Villa Đà Lạt

Đà lạt sẽ là lựa chọn hàng đầu nếu như bạn muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, tránh xa những bộn bề, bon chen thường ngày, đặc biệt với những Villa cực đẹp.

Chụp hình cưới Đà Lạt ở đâu thật lãng mạn, có những bức ảnh đẹp nhất

Những địa chỉ chụp hình cưới Đà Lạt đẹp mắt, giúp bạn sớm sở hữu những short hình thật ấn tượng, ngọt ngào giống như tình yêu của hai người.

Thuê Villa Đà Lạt nguyên căn giá rẻ

Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn cùng gia đình hay những người thân đến đây thuê villa Đà Lạt nguyên căn để sum vầy thì hạnh phúc biết bao

Dịch vụ thuê xe tự lái Nha Trang giá rẻ và chất lượng

Hiện nay việc tự lái xe hoặc thuê xe đi du lịch đang rất thịnh hành vì sự thuận tiện giúp bạn có được chuyến du lịch trọn vẹn.

Vietnam Easy Riders: essential motorcycle rental tips in Da Lat

For riders who are seeking destinations to explore amazing roads in Vietnam, Da Lat is recommended as one of the highlights for travelers by Vietnam easy riders.

Khám phá tour Đà Lạt 1 ngày một cách có ý nghĩa

Muốn có một tour Đà Lạt 1 ngày thật ý nghĩa, đừng quên chủ động tìm hiểu trước những điều sau đây.

5 lưu ý cần biết khi tham gia tour Đà Lạt 1 ngày

Bạn có thể tiết kiệm được chi phí đi lại và ghé đúng nơi đẹp mắt, ý nghĩa để hành trình với thời gian ít ỏi không bị lãng phí

Homestay Cánh Đồng Hoa Đà Lạt

Homestay Cánh Đồng Hoa Đà Lạt trồng khá nhiều loại hoa như hoa Hướng Dương, đan xen như một bức tranh đầy màu sắc, rực rỡ trong nắng